Gmina nie ma ostatniego zdania

Gmina nie ma ostatniego zdania

Artykuły : 
Numer wydania: 

Urząd gminy w Jemielnicy zwrócił się niedawno do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z prośbą o informacje, na jakim etapie jest realizacja wniosków z debaty społecznej, która odbyła się 22 czerwca 2016 roku w Jemielnicy, a poświęcona była bezpieczeństwu na drodze wojewódzkiej 426 na terenie gminy Jemielnica.

- W odpowiedzi dyrektor ZDW przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina nie jest zleceniodawcą dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - przytacza odpowiedź wicewójt Piotr Pyka. - Według dyrektora, wszystkie wnioski dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozpatrywane przez organ zarządzający ruchem tj. marszałka województwa opolskiego. Wnioski z debaty zostały poddane analizie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy marszałku. Pozytywnie zostało zaopiniowane wprowadzenie tablic prowadzących U-3a, U-3b i U-3e, znaków A-30 z tabliczkami T-14b oraz przestawienie znaku D-1 (droga z pierwszeństwem). Został wykonany przez Oddział Terenowy w Oleśnie projekt zmian w docelowej organizacji ruchu i zatwierdzony przez marszałka. Zmiany w organizacji ruchu zostaną przeprowadzone po wyłonieniu wykonawcy - zacytował odpowiedź wicewójt.

Jednak nie o kilka znaków toczyła się debata. Zdaniem władz gminy, to o wiele za mało. Miały być zamontowane m.in. światła pulsacyjne na przejściu dla pieszych oraz wydłużony obszar terenu zabudowanego od Jemielnicy w kierunku Piotrówki z ograniczeniem prędkości. Było wiele innych pomysłów. Niestety gmina nie ma ostatniego zdania w kwestii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze 426.

Mieszkańcy Jemielnicy próbują brać sprawy w swoje ręce. Złożyli wniosek do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego o zamontowanie tablic z pomiarem prędkości. Może im uda się zadbać o bezpieczeństwo lepiej niż zarządcy drogi.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Mistrzowie wiosny
Marka Prawego w dwóch częściach
Młodzi recytatorzy

Odpowiedz