Dzikie wysypiska śmieci

Dzikie wysypiska śmieci

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czytelnicy zgłaszają nam, że na terenie gminy Leśnica powstaje coraz więcej dzikich wysypisk śmieci.

- Wystarczy wsiąść w samochód i objechać gminę - mówi jeden z Czytelników. - Gdzie tylko pojawia się kawałek lasu, zaraz widać śmieci. Czy osób, które je wyrzucają, nie można ukarać? Mało tego, że śmiecą, to jeszcze są na tyle bezczelne, że wyrzucają śmieci na terenach prywatnych albo należących do gminy.

Zgłoszenia o dzikich wysypiskach śmieci dotyczyły terenów pomiędzy Leśnicą a Krasową, Leśnicą a Zdzieszowicami, Raszową a Łąkami Kozielskimi oraz Dolną a Strzelcami Opolskimi. Sprawdziliśmy i faktycznie w tych miejscach jest sporo śmieci.

- Na terenie gminy Leśnica, szczególnie przy drogach publicznych będących własnością starostwa powiatowego w Strzelcach Opolskich lub drogach gminnych, wczesną wiosną po stopnieniu śniegu widoczne są śmieci, które zostały porzucone przez uczestników ruchu drogowego - mówi Anna Wyschka, kierownik referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie miejskim w Leśnicy. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady te są własnością właściciela terenu (drogi). Corocznie obserwuje się zbieranie do worków istniejących odpadów przez firmy na zlecenie właściciela drogi. Na opisanych odcinkach dróg powiatowych istnieją zagajniki z podszyciem leśnym, które zatrzymuje przemieszczane przez wiatr odpady, są również większe gabaryty. Jak co roku właściciel będzie to sprzątał. Jeśli ktoś przyłapie na gorącym uczynku osobę, która wyrzuca śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym, powinien niezwłocznie zgłosić to na policję (nie ma u nas straży miejskiej), która dokona postępowania zgodnie z kodeksem karnym.

 

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Ogródkom nic nie grozi
Zacny jubilat
Opowie o historii parafii
Młodzież zapobiega pożarom
Pół serduszka Zuzi