Dwie osoby na bruk, setki zadłużonych

Dwie osoby na bruk, setki zadłużonych

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sprawa zadłużania mieszkań komunalnych to problem w całym kraju. Niekiedy powodem długów bywa utrata pracy, choroba. Jest jednak grupa osób, która nie płaci ze zwykłego cwaniactwa, bo co im gmina zrobi? Jeśli wyrzuci z mieszkania komunalnego, to będzie musiała przenieść do mieszkania socjalnego, a tam też nie wszyscy płacą... Gmina dysponuje 729 mieszkaniami komunalnymi i 34 socjalnymi, te ostatnie są o niskim standardzie.

W gminie Strzelce Opolskie zaległości z tytułu niepłacenia czynszu na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego wynoszą 830 tys. złotych.

- Z czego 105 tys. zł to zadłużenie lokatorów mieszkań socjalnych - mówi Maria Turewicz-Omielańczuk, dyrektor GZMK w Strzelcach Opolskich. - Powody niepłacenia są różne, ale głównym mimo wszystko jest ubóstwo.

Procedura postępowania z dłużnikiem jest rozwleczona w czasie. Do lokatora, który zalega z czynszem za dwa miesiące, zarządca wysyła upomnienie wraz z wezwaniem do zapłaty, a później wypowiedzenie najmu lokalu.

- Takie postępowanie skutkuje tym, że część nam spłaca zobowiązania. Jedni w całości, inni podpisują z nami ugodę i płacą w ratach. Wszystko zależy od kwoty i od sytuacji materialnej mieszkańca - dodaje Maria Turewicz-Omielańczuk. - W pozostałych przypadkach, jeśli jest brak reakcji po upływie okresu wypowiedzenia, który trwa miesiąc, kierujemy sprawę do sądu, który orzeka eksmisję z lokalu, przy czym najczęściej wskazuje prawo do lokalu socjalnego - wyjaśnia.

W roku 2016 do sądu skierowano 15 wniosków o eksmisje. Wszystkie wnioski GZMK zakończyły się orzeczeniem o eksmisji, ale w 12 przypadkach wraz z prawem do lokalu socjalnego. Sporo takich wyroków - aż 30 - posiada spółdzielnia mieszkaniowa. - Spółdzielnia, mając wyrok sądowy o eksmisji do lokalu socjalnego, zwraca się do gminy o wskazanie takiego lokalu, w związku z tym, że gmina takich mieszkań nie ma, spółdzielni przysługuje odszkodowanie za niewskazanie lokalu socjalnego. W zeszłym roku z tego tytułu zapłaciliśmy spółdzielni 80 tys. zł - wylicza dyrektorka GZMK.

W gminie Strzelce w ubiegłym roku eksmitowano 8 osób, w tym 2 osoby na bruk, czyli bez zapewnienia innego lokalu. Do 2016 roku komornik umorzył 92 postępowania na kwotę 166 tys. z uwagi na ich bezskuteczność. Jednak bezskuteczność egzekucji nie powoduje umorzenia długu. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzyciel w ciągu kolejnych 10 lat ma prawo na nowo wszcząć egzekucję.

Nie ma złotego środka na rozwiązanie problemu. Urzędnicy liczyli, że po wprowadzeniu programu 500+ sytuacja z regulowaniem czynszów się poprawi, jednak poprawy nie widać. Zdaje się, że dodatkowe pieniądze są przeznaczane na coś innego. Pocieszającym jest fakt, że OPS w Strzelcach odnotował spadek liczby osób korzystających ze świadczeń (piszemy o tym w tekście poniżej).

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Uczyli się chińskiego
Orientowali się w terenie
Przywitaj wiosnę
Dzień Kobiet w Rożniątowie
Spokrewnieni służbą
Mniej wniosków o pomoc