fbpx Droga z Niezdrowic do Rudzińca | Strzelec Opolski

Droga z Niezdrowic do Rudzińca

Droga z Niezdrowic do Rudzińca

Artykuły : 
Numer wydania: 

Przebudowa drogi powiatowej z Niezdrowic do Rudzińca była konieczna od dawna. Jednak ciągle w budżecie strzeleckiego starostwa brakowało na nią środków. Ostatnio pojawiła się nadzieja na wyczekiwany remont...

- Gmina Ujazd już w 2014 roku czyniła starania i wnioskowała do właścicieli drogi powiatowej z Niezdrowic do Rudzińca, tj. powiatu strzeleckiego i powiatu gliwickiego, o jej wyremontowanie - mówi burmistrz Tadeusz Kauch. - W 2015 roku, po podpisaniu stosownych porozumień pomiędzy powiatami, powiat strzelecki opracował dokumentację na przebudowę drogi. W tym roku powiaty strzelecki i gliwicki wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji i podjęły stosowne uchwały.

Jednocześnie powiaty złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale ministerstwo nie udzieliło wsparcia pieniężnego. Na ratunek przyszły więc samorządy gminne.

- Na spotkaniu w naszym urzędzie, które odbyło się 20 kwietnia, powiaty strzelecki i gliwicki oraz gminy Rudziniec i Ujazd podjęły decyzję o wspólnej realizacji zadania. Gminy zabezpieczyły środki w wysokości 100 000 zł i nie więcej niż 25% kosztów inwestycji po przetargu - relacjonuje burmistrz Kauch. Pozostałą kwotę (wg kosztorysu to ok. 470 tys. zł) po połowie zabezpieczyły powiaty.

Radni gminy Ujazd w specjalnej uchwale zgodzili się przekazać dofinansowanie.

- Przebudowa drogi powiatowej jest zadaniem bardzo ważnym dla mieszkańców. Wiele osób dojeżdża do pracy w kierunku Gliwic i ekonomicznej strefy gliwickiej. Z kolei mieszkańcy gminy Rudzieniec dojeżdżają do Kędzierzyna-Koźla czy do naszej gminy - mówi burmistrz. - Wykonane prace poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Droga powiatowa zostanie przebudowana na długości 861 m i szerokości 5 m. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace. Jeszcze nie ruszyła procedura przetargowa.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Piknik ze strażakami
Prosili Opatrzność o urodzaje
Odeszli
Targi panieńskie!
Teatr dla każdego
Z Ujazdu na gospodarstwo

Odpowiedz