fbpx Dołożyli powiatowi i biskupowi | Strzelec Opolski

Dołożyli powiatowi i biskupowi

Dołożyli powiatowi i biskupowi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ostatnią środę lutego strzeleccy radni obradowali podczas sesji w urzędzie miejskim. Zebrani uchwalili kilka uchwał, które dotyczyły wsparcia finansowego dla innych jednostek. 10 000 zł powędrowało do Opola. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont katedry opolskiej. Radni wsparli również inwestycje powiatu strzeleckiego. Pierwszą z nich jest budowa platformy przyschodowej w budynku szkoły, która znajduje się przy ulicy Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich. Radni dołożyli do inwestycji 6 000 zł. Identyczną uchwałę radni podjęli już we wrześniu 2018 roku, jednak pieniądze nie zostały przekazane, ponieważ platforma nie została zakupiona.

 

Kolejne dofinansowania dotyczą inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Do 70 000 zł (ale nie więcej niż połowę) gmina planuje przeznaczyć na wsparcie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Błotnicy Strzeleckiej ul. Dworcowa - etap II, którego długość wynosi około 218 metrów. Będzie to ciąg dalszy pierwszej części chodnika, która została wybudowana w ubiegłym roku i miała około 200 metrów. Dodatkowo zostaną wybudowane i przebudowane zjazdy do posesji, wybudowane wpusty uliczne z odprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych, oczyszczone rowy z wyprofilowaniem dna i skarp, umocnienie skarp płytami ażurowymi itd. Niebawem odbędzie się przetarg, a po podpisaniu umowy firma będzie miała 90 dni na realizację zadania.

 

Starostwo ma również w planach budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza - etap I. Zgodnie z uchwałą do tej inwestycji gmina dołoży nie więcej niż 90 000 zł, ale również nie więcej niż połowę wartości. W planach jest budowa około 230 metrów chodnika w okolicach szkoły podstawowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zjazdów do posesji oraz odwodnienie. W poniedziałek 4 marca nastąpiło otwarcie ofert, a tych wpłynęło 5. Niebawem dowiemy się, która okazała się najkorzystniejsza. Podobnie jak przy budowie chodnika w Błotnicy, wybrana firma, po podpisaniu umowy, będzie miała 90 dni na prace.

 

W planach jest również przebudowa skrzyżowania dróg różnej kategorii, są to ulice Kozielska, Dolińska i Mickiewicza. Radni udzielili dofinansowania w wysokości do 40 000 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla tego zadania. Na ten temat więcej w następnym numerze.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nowa sołtyska i tłum na zebraniu
Wspominali w Dziewkowicach
Nowe miejsca w żłobku
Niebezpiecznie i brzydko?

Odpowiedz