fbpx Budżet obywatelski | Strzelec Opolski

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sto tysięcy złotych - tyle władze gminy planują przeznaczyć w przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców. Po raz pierwszy chcą wprowadzić tzw. budżet obywatelski.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. Jak będzie wyglądał on w Toszku?

Grupa min. 15 osób może napisać projekt zadania inwestycyjno-remontowego, który chcieliby zrealizować ze środków gminy. Na jeden projekt można przeznaczyć maksymalnie 25 tysięcy złotych. Katalog możliwych działań jest dosyć szeroki. Mogą one dotyczyć takich działań jak edukacja, kultura, sport, ochrona środowiska, zdrowie, pomoc społeczna, zieleń miejska, przestrzeń publiczna, drogi/komunikacja, telekomunikacja. W budżecie obywatelskim nie mogą brać udział sołectwa.

- Mieszkańcy sołectw mają ustawowo zagwarantowane środki z funduszu sołeckiego. Przyznawane są one w kwotach proporcjonalnych do liczby mieszkańców, w ramach tego funduszu mogą sami decydować, na co je wydać - oczywiście pieniądze są publiczne, ich wydatkowanie musi więc być zgodne z katalogiem zdań wyliczonych w ustawie o samorządzie gminnym. Takim funduszem dysponują także mieszkańcy Oracza. Tylko mieszkańcy Toszka nie mieli dotychczas swojej puli pieniędzy, o której przeznaczeniu mogliby bezpośrednio decydować - dlatego właśnie z myślą o mieszkańcach Toszka wprowadzamy Toszecki Budżet Obywatelski. Fundusze sołeckie, czyli sołeckie „budżety obywatelskie”, będą funkcjonować bez zmian. Jak wiadomo, jest to u nas pierwsza edycja, z uwagą będziemy obserwować przebieg całej procedury, będziemy też wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, żeby w kolejnych latach ten budżet jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców - informuje wiceburmistrz Toszka Piotr Kunce.

Od 17 lipca do 7 sierpnia będzie można zgłaszać projekty w urzędzie miejskim. Specjalne formularze są dostępne na stronie internetowej gminy oraz stronie poświęconej toszeckiemu budżetowi obywatelskiemu (www.toszek.budzet-obywatelski.org). W sierpniu projekty będą sprawdzane merytorycznie, następnie zostanie ogłoszona lista tych, które spełniają wymagania formalne. I ruszy głosowanie. Mieszkańcy gminy będą mogli internetowo lub w tradycyjnej „papierowej” formie zagłosować na najlepszy ich zdaniem pomysł. Te, które zyskają największe poparcie, zyskają też finansowanie.

- Środki TBO w całości zawierają się w budżecie gminy. Jeśli projekty zgłoszone do realizacji nie przekroczą kwoty 100 000 zł, niewykorzystana pula budżetu obywatelskiego zostanie zagospodarowana w budżecie na rok 2018 na inne cele - mówi Piotr Kunce. - Ponadto doświadczenia innych miast pokazują, że pierwsza edycja budżetu obywatelskiego cieszy się zwykle mniejszym zainteresowaniem niż edycje kolejne. Mieszkańcy uczą się tych możliwości, poznają je. Zwykle jest też najmniej obłożona projektami, dlatego w pierwszej edycji najłatwiej przeforsować swój projekt. Oczywiście w pierwszej edycji istnieje też ryzyko, że wartość projektów będzie mniejsza niż przewidziana alokacja, ale osobiście uważam to za mało prawdopodobne - dodaje wiceburmistrz.

Sabina Grzesik-Kandziora

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Muzyka w kościele
Uzyskają dotacje na sołectwa
Cmentarz wykoszony, ale nie całkiem...

Odpowiedz