fbpx Brakuje pieniędzy na spełnianie marzeń | Strzelec Opolski

Brakuje pieniędzy na spełnianie marzeń

Brakuje pieniędzy na spełnianie marzeń

Artykuły : 
Numer wydania: 

Jednostki OSP podsumowały miniony rok
 

Strażacy ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy podsumowali miniony rok. Pierwsze zebranie sprawozdawcze odbyło się w Kalinowicach, a ostatnie w Strzelcach. Strażacy spotkali się również w Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Rozmierce, Osieku, Kadłubie, Grodzisku, Rozmierzy, Suchej, Szymiszowie i Rożniątowie. W zebraniach uczestniczyli również członkowie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego rady miejskiej, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich oraz władz miejskich.

 

- Zarządy wszystkich jednostek otrzymały jednogłośnie absolutorium z działalności, a komisje rewizyjne wystawiły im oceny dobre i bardzo dobre za realizację planów, które były przyjęte rok wcześniej - mówi Jan Bogusz, kierownik referatu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych a zarazem prezes zarządu oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSR RP.

 

W dwóch składach zarządów nastąpiły zmiany. Z funkcji prezesa OSP Rożniątów zrezygnował Karol Bischoff. Nowym prezesem został Łukasz Buła. Rezygnację z funkcji prezesa, z funkcji w zarządzie OSP, jak również z prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego złożył Edward Dalibóg. Nie wybrano jeszcze nowego prezesa OSP Strzelce.

 

- W 2018 roku Rożniątów wzbogacił się o samochód pożarniczy, który ze wszystkimi dodatkami kosztował gminę około 108 000 zł. Jednostka w Strzelcach otrzymała wóz z 30-metrową drabiną pożarniczą, który 2 marca został przekazany im oficjalnie do użytku. Za niego ratusz zapłacił 40 000 zł. Bezpłatnie przejęliśmy auto z Zakładu Karnego nr 1, które trzeba było dostosować do wymogów strażackich. Koszty przeróbek, czyli około 10 000 zł, poniosła gmina - opowiada Jan Bogusz. - Ponadto ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak również funduszów gminy została zakupiona sprężarka za 40 000 zł oraz kamera termowizyjna dla OSP Kadłub. Inne wydatki to m.in. zakup umundurowania, aparatów oddechowych - dodaje.

 

Główne inwestycje, które gmina realizowała w zakresie poprawy stanu budynków jednostek to termomodernizacja obiektów w Suchej, Szymiszowie i Strzelcach Opolskich oraz kolejny etap modernizacji remizy w Rozmierce

 

- W tym roku w budżecie na zadania inwestycyjne przewidziano 200 000 zł, czyli po 100 000 zł dla dwóch jednostek. Są to właśnie Szymiszów i Strzelce, chcemy dokończyć tam prace. Na 11 maja planujemy uroczyste poświęcenie i otwarcie zmodernizowanej remizy w Rozmierce, a przy okazji odbędą się miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka - informuje kierownik.

 

W ubiegłym roku udało się po raz pierwszy pozyskać środki z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmina otrzymała sprzęt do ratowania zdrowia i mienia o łącznej wartości około 130 000 zł, który następnie bezpłatnie został przekazany strażakom ochotnikom.

 

- Mamy dobrych strażaków, szkoda, że w budżecie gminy nie wystarcza środków na realizację ich wszystkich marzeń, których mają dużo. Powoli trzeba byłoby wymieniać samochody, stąd próby zbierania środków w Szymiszowie i Grodzisku - mówi Jan Bogusz.

 

W ubiegłym roku strażacy wzięli udział w kursie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, który w całości opłaciła gmina Strzelce. Tytuł strażaka ratownika uzyskało 25 druhów.

 

Na podkreślenie i uznanie zasługuje fakt, że nasi członkowie OSP nie pobierają ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych. Rada Miejska co roku przeznacza w budżecie 30 000 zł na ten cel. Dzięki temu pieniądze mogą być przeznaczane na zakup sprzętu i na remonty.

 

JG

 

Według danych Komendy Powiatowej PSP w Strzelach Opolskich, jednostki OSP z gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku wyjeżdżały:
*do pożarów: 75 razy
*do miejscowych zagrożeń: 119 razy
*do alarmów fałszywych: 5 razy

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Autobusy odjadą spod ratusza?
Wiemy, kiedy święto miasta!
Podleśna w Szczepanku
Jeszcze 10 lat do setki

Odpowiedz