fbpx Będzie to, na co da gmina | Strzelec Opolski

Będzie to, na co da gmina

Będzie to, na co da gmina

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd co roku dokłada do inwestycji powiatu strzeleckiego. Gdyby nie jej wsparcie, nie wiadomo, czy powstałyby chodniki m.in. w Sieroniowicach (do budowy odcinka od szkoły do skrzyżowania z drogą krajową nr 88 gmina dołożyła 100 tys. zł) czy w Starym Ujeździe (na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Czterdziestolecia od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Cmentarną do skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Młyńską gmina przeznaczyła 65 tys. zł). Wsparciem gminy objęte zostały też modernizacja muru oporowego w Starym Ujeździe i przebudowa ul. 3 Maja w Ujeździe.

W 2017 roku również realizowane będą wspólne inwestycje. Należy jednak zaznaczyć, że są to zadania powiatowe, do których gmina Ujazd dokłada dobrowolnie. W projekcie budżetu gminy na przyszły rok znalazły się następujące pozycje odnoszące się do dróg powiatowych:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej między Osiedlem Piaski w Ujeździe a Sławięcicami - 125 000 zł,

- budowa chodnika w Starym Ujeździe od skrzyżowania z ul. Krzywą do boiska - 25 000 zł,

- budowa chodnika w Sieroniowicach - etap V - 65 000 zł,

- budowa chodnika w Nogowczycach - 35 000 zł.

Podane kwoty będą stanowiły połowę potrzebnej puli na każde z zadań. Resztę dołoży powiat strzelecki. Jak przyznaje burmistrz Tadeusz Kauch, który wyszedł z propozycją budowy chodników, realizacja tych zadań zależy teraz od powiatu. Wicestarosta Janusz Żyłka zapewnił, że znalazły się one również w budżecie powiatowym i będą wykonywane.

Czy powiat strzelecki na terenie gminy Ujazd przeprowadzi jakieś inwestycje samodzielnie, tj. bez wsparcia gminy? Radny powiatowy Hubert Ibrom zaproponował, by zbudować też chodniki przy ul. 1 Maja w Jaryszowie i przy ul. Strzeleckiej w Zimnej Wódce.

Jak poinformował nas wicestarosta Żyłka, w projekcie budżetu powiatowego na przyszły rok znalazły się wyłącznie inwestycje, które będzie współfinansować gmina. Wyjaśnił, że powiat ma w przyszłym roku do wykonania dwie strategiczne inwestycje (przebudowa ul. Zakładowej w Strzelcach oraz drogi między Dolną a granicą gminy Strzelce), które blokują możliwość wydatkowania środków na inne przedsięwzięcia.

- Duch wprawdzie ochoczy - skomentował wicestarosta - ale pieniędzy brak...

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Marcinowe święto jest popularne
Psy po drodze biegały
Babski zwyczaj...
Spotkanie z pisarką

Odpowiedz