Audioatlas, czyli co gra w sercu...

Audioatlas, czyli co gra w sercu...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Jest się czym chwalić! Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem wzięła udział w konkursie grantowym „Opolskie EDUKO 2017”, dofinansowanym ze środków budżetu województwa opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, i zajęła 1 miejsce w województwie!

- Konkurencja była duża - do konkursu zgłoszono aż 48 wniosków na łączną kwotę 452 302,36 zł - mówi Anna Szaton z BiCeK, autorka wniosku. - Tym bardziej więc cieszy fakt, że poszło nam tak dobrze.

Projekt Biblioteki i Centrum Kultury, podobnie jak w roku ubiegłym („Za forhangiém...”), nosi niebanalny tytuł: „Audioatlas człowieka. Vol. 1 - Kolonowskie”.

- To projekt o tym, co gra w sercu. A dokładniej co gra w sercach starszego pokolenia, mieszkańców gminy Kolonowskie - opowiada autorka. - W ramach działania grupa 20 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy przeprowadzi wywiady ze starszymi osobami, ciekawymi z różnych względów - czy to z powodu wykonywanego kiedyś zawodu, czy doświadczenia życiowego, czy zainteresowań... Wywiady te zostaną zarejestrowane, opracowane i wydane w formie audiobooka.

Zbieraniu materiałów i ich edycji towarzyszyć będą także inne działania.

- Odbędzie się szkolenie dla animatorów i edukatorów kultury z zakresu podstaw dziennikarstwa i psychologii mediów - kontynuuje Anna Szaton. - A całość projektu zakończy uroczysta gala, połączona z prezentacją jego efektów.

Przygotowanie wniosku nie byłoby możliwe bez współpracy z różnymi podmiotami na wielu płaszczyznach.

- Gorąco dziękuję Jerzemu Kaufmannowi, który wspierał już poprzedni projekt, a który jest współautorem koncepcji - mówi przedstawicielka BiCeK-u. - Do działania włączyły się wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”. Mam ogromną nadzieję, że wszyscy partnerzy wyniosą z projektu bardzo wiele dobrych doświadczeń.

MM

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jubilaci, jubilaci...
Boisko w stanie nagannym!
Teatr i ekologia
Etyczne czy nie?
Kierunek - Kolonowskie