Afera na sesji - Przejdą do gimnazjum!

Afera na sesji - Przejdą do gimnazjum!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wspominaliśmy niejednokrotnie, że reorganizacja szkół wywołuje wiele obaw wśród rodziców czy nauczycieli. Po raz kolejny z problemem zmierzyć musieli się radni i rodzice z gminy Toszek.

Przypomnijmy, iż ostatnio uchwalono, że po przekształconym gimnazjum w szkołę podstawową im. Ireny Sendler w Toszku prowadzone będą oddziały II i III klas w dotychczasowym budynku gimnazjum. Utworzone zostaną dwa oddziały klas pierwszych. Stworzony zostanie także oddział przedszkolny.

Teraz pod lupę wzięto szóstoklasistów. Pod koniec marca na sesji podjęta została uchwała, która mówi, że w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie klas VI szkoły podstawowej przy ul. Wilkowickiej nie będą kontynuować nauki w klasach VII, a następnie w klasach VIII tejże szkoły.

Podczas sesji obecni byli rodzice, którzy nie chcą, żeby ich przyszli siódmoklasiści zostali przeniesieni do budynku po gimnazjum.

- Dlaczego nasze dzieci mają zostać przeniesione ze szkoły podstawowej do gimnazjum? - pytali rodzice.

Przewodniczący rady Krzysztof Klonek argumentował m.in. iż dzieci będą mieć większy komfort nauczania, nie będzie przepełnionej placówki przy ul. Wilkowickiej, dodatkowo będą mieć stały kontakt z nauczycielem. Ponadto decyzje zostały przemyślane i podjęte po konsultacjach.

Oburzenie rodziców wzrastało.

- Czemu nikt nie przeprowadził spotkań z nami? Czy my nie mamy nic do powiedzenia? Co to już nie ma demokracji? - wykrzykiwali rodzice.

- Moja córka ma teraz do szkoły 100 metrów, a nie 1,5 kilometra. Zróbcie zebranie i zapytajcie, czy rodzice chcą, a nie za nas podejmujecie decyzje - denerwował się jeden z ojców.

- Obecnie nasze dzieci uczą się w klasie dwujęzycznej, która bardzo dobrze funkcjonuje i długo się o nią staraliśmy. My jesteśmy z niej zadowoleni i jeśli możemy prosić radnych, to chcemy, by ta klasa została w obecnej szkole - mówiła jedna z mam.

Radny zwrócił uwagę rodzicom na poprzednie konsultacje, gdzie praktycznie wszyscy chcieli przenieść klasy szóste do budynku gimnazjum. Zapytał obecnych, dlaczego nie byli na poprzednich spotkaniach. Powtarzano rodzicom, że gdyby reforma nie została wprowadzona, to ich dzieci i tak musiałyby iść do gimnazjum.

W tej sprawie zabrał głos także burmistrz Grzegorz Kupczyk, który stwierdził, że ostateczny głos powinni mieć rodzice dzieci. Poprosił także radnych o nieprzegłosowanie uchwały. Część radnych przychyliła się do prośby burmistrza, jednak jednym głosem uchwała została przegłosowana. Nad uchwałą w sumie głosowało 15 radnych, za - 7 głosów, przeciw - 6 głosów, 2 osoby wstrzymały się.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie radnych do podjętej uchwały.

„Zgodnie z art. 205 ust. 4 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.

Z powołanego przepisu wynika, że organem właściwym do wskazania szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum jest organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego – czyli Rada Miejska w Toszku. Rada Miejska w Toszku – jako organ stanowiący – podejmuje decyzję w formie uchwały. Wobec tego w przedstawionej sytuacji wskazanie szkoły powinno nastąpić w odrębnej uchwale. W uchwale należy wskazać klasy, które będą realizować obowiązek szkolny w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, jak również lata szkolne, w których obowiązek ten będzie w tej szkole realizowany. Określenie lat szkolnych będzie wyznacznikiem okresu obowiązywania uchwały. Zastosowanie art. 205 ust. 4 ww. ustawy oznacza dla uczniów zmianę szkoły i to rozwiązanie nie wymaga uzyskania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgody rodziców uczniów”.

Sabina Grzesik-Kandziora

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Docenieni przez powiat!
W darze serca...

Komentarze

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 18 Kwiecień, 2017 - 13:45

Podziękujmy wszyscy pis.....orom, oczywiście przy następnych wyborach, za ten bałagan.

Odpowiedz