fbpx 18 milionów na inwestycje | Strzelec Opolski

18 milionów na inwestycje

18 milionów na inwestycje

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd ma ambitne plany na przyszły rok. W projekcie nowego budżetu aż 18 milionów złotych zapisano na inwestycje.

- Priorytetowe są te zadania, na które gmina pozyska pieniądze zewnętrzne - zastrzega burmistrz Tadeusz Kauch.

W planach są:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe (wniosek o dotację już został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego);

- budowa schetynówki (modernizacja ul. Europejskiej w strefie gospodarczej z budową ronda w pobliżu siedziby Mubei na skrzyżowaniu z ul. Amerykańską - szerzej pisaliśmy o tym przed tygodniem);

- budowa dróg w strefie (m.in. drogi biegnącej od nowego rodna przy Mubei w kierunku Strzelec);

- budowa chodnika z oświetleniem (prowadzącego wzdłuż ul. Europejskiej od Tru-Flexu do zjazdu w stronę FM Logistic).

Gmina chce też zagospodarować wody burzowe na działkach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Pieniądze na to przekaże KSSE oraz pozyskane będą z RPO - zaznacza Tadeusz Kauch.

W 2017 mają zostać wyremontowane przepusty na rzece Jaryszowiec w obrębie dróg należących do gminy. Ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntóww Rolnych ma być wyremontowana ul. Dębowa w Balcarzowicach, a na ul. Zapłotną w Olszowej ma być wykonany projekt.

- Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to ruszy też budowa świetlicy w Nogowczycach - zapowiada burmistrz.

Gmina, wzorem lat ubiegłych, dołoży do inwestycji powiatowych związanych z budową chodników.

Władze mają nadzieję na poszerzenie infrastruktury rekreacyjnej w gminie. Chcą rozbudować kompleks boisk przy szkole w Ujeździe, wybudować place zabaw w Księżym Lesie i na Osiedlu Piaski w Ujeździe, a istniejące place doposażyć w nowe urządzenia zabawowe oraz przy każdym placu ustawić siłownię zewnętrzną.

- Takie są oczekiwania mieszkańców - przekonuje burmistrz.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Seniorzy się bawili
Lokale w Komornikach
Fifty-fifty na murek
Już myślą o pierwszej Komunii
Odśnieżanie

Odpowiedz